Winstverbetering

Het verbeteren van de rentabiliteit van de onderneming (ook not-for-profit). Er is een duidelijke relatie met de dienstverlening ‘strategie’. De beoogde resultaten zijn echter nog veel concreter en meetbaar. Afspraken op basis van ‘no cure no pay’ behoren tot de mogelijkheden.

 

 Voorbeelden van dienstverlening:


- Scan rendementsperspectief (preventief onderzoek of als intake)

Crisismanagement

- Winstverbeteringsprogramma

- Kostenreductie

- Procesverbetering:

       o inrichting en aansturing

       o administratie en administratieve organisatie

       o automatisering

       o verkoopproces

       o inkoopproces

       o productieproces

       o logistiek en voorraadbeheer

       o personeelsmanagement


Typische vraagstukken waarvoor wij ingeschakeld kunnen worden:


'De laatste tijd is het steeds moeilijker om financieel goed te draaien. Is er voldoende perspectief voor (onderdelen) van mijn bedrijf?’


‘De winst loopt terug. Welke maatregelen kan ik op korte termijn nemen om de winstgevendheid te verbeteren?’


‘Hoe krijg ik inzicht in onze kosten en wat deze kosten veroorzaakt?’


‘Zijn er activiteiten die beter kunnen worden uitbesteed en zo ja, hoe doe je dat?’


‘Hoe krijgen we nieuwe klanten en hoe halen we meer uit onze huidige klanten?’


‘Wat kost onze website en wat levert het eigenlijk op?’


‘Op welke punten kan ik mijn supply chain verbeteren?’


‘Hoe vergroot ik mijn leverbetrouwbaarheid en breng ik de kosten van transport en distributie omlaag?’


‘Hoe kan ik besparen op mijn inkoopproces?’


‘Is mijn (financiële) informatie betrouwbaar en kan ik hierop steunen?’


‘Hoe gezond is mijn onderneming?’

sloesen@objectives.nl