Risicomanagement

Risicomanagement is gericht op het inzichtelijk en beheersbaar maken van bedrijfsrisico’s. Dit kan op tal van gebieden betrekking hebben en is vaak heel erg specifiek per onderneming. Ook de impact van bepaalde gebeurtenissen is per onderneming sterk verschillend.

 

 Voorbeelden van dienstverlening:


- Outsource partner voor risicomanagement, desgewenst op abonnementsbasis

- Quick scan risicoanalyse gericht op de beheersing van onder meer:

       o administratieve organisatie

       o informatievoorziening

       o automatisering

       o automatiseringsprojecten

       o verkoopproces

       o inkoopproces

       o productieproces

       o logistiek en voorraadbeheer

       o personeelsmanagement

- In vervolg op de quick scan het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses

- Continuïteitsvraagstukken voor alle bedrijfsprocessen en training van het management in crisismanagement


Typische vraagstukken waarvoor wij ingeschakeld kunnen worden:


‘Mijn organisatie is te klein voor dit specialisme. Hoe borg ik deze kennis in mijn organisatie?’


‘Hoe weet ik zeker dat alle bedrijfsprocessen worden uitgevoerd conform mijn verwachtingen?’


‘Hoe waarborg ik dat ik (blijvend) voldoe aan wet- en regelgeving?’


‘Heb ik alle bedrijfsrisico’s goed in beeld?’


‘Zijn de maatregelen ter afdekking van de bedrijfsrisico’s toereikend?’


‘Zijn de maatregelen ter waarborging van de ongestoorde en veilige computerverwerking toereikend?’


‘Zijn de controlemaatregelen in en rondom mij kritische bedrijfsapplicaties toereikend?’


‘Is de informatievoorziening betrouwbaar, zodat ik mijn beslissingen daarop kan baseren?’


‘Zijn mijn systemen toereikend beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en gebruik?’


‘Is in geval van calamiteiten mijn informatievoorziening en computerverwerking voldoende snel te herstellen?’

sloesen@objectives.nl