Werkwijze

 

Op welke wijze levert >objectives< bedrijfsadvies haar diensten?

Kennismaking met u en >objectives< bedrijfsadvies gaat meestal via een verkennend gesprek. Hierin komt aan de orde voor welke vraagstukken u extern advies overweegt en wij krijgen een eerste beeld van de mogelijkheden om u van dienst te zijn. Persoonlijk contact staat bij ons voorop.

 

Indien er zaken zijn waarmee wij u van dienst kunnen zijn vindt een intake plaats. Dit kan soms aansluitend aan de kennismaking plaatsvinden, maar geschiedt vaak ook als afzonderlijke activiteit. Zeker in geval van complexere vraagstukken is uitgebreidere voorbereiding nodig om tot een goed voorstel te komen.

 

Onze diensten worden altijd schriftelijk uitgewerkt in de vorm van een plan van aanpak, met planning en prijsopgaaf. In onze voorwaarden wordt altijd opgenomen dat u als klant de mogelijkheid heeft van tussentijdse beƫindiging.

 

Onze voorstellen zijn altijd duidelijk over de doelstellingen, de resultaten, de planning en prijsstelling en over de vorm van communicatie en rapportage.

 

Wij kunnen onze diensten vanuit verschillende rollen aanbieden. De keuze van onze rol hangt af van de aard van uw vraagstelling, maar ook van de omvang van uw budget. Zo onderscheiden wij onder meer de volgende rollen als extern adviseur:

- Projectmanager: project met concreet resultaat;

- Klankbord voor uzelf of voor door u aan te wijzen personen;

- Bemiddelaar/onderhandelaar (maakt zaken bespreekbaar die onbespreekbaar leken);

- Trainer/coach, vaak gericht op kennisoverdracht;

- Toezichthouder voor specifieke activiteiten of projecten;

- Onafhankelijke beoordelaar.

sloesen@objectives.nl