Strategie

Het herijken en concreet maken van de doelstellingen van ondernemingen (ook not-for-profit), het formuleren van strategisch beleid en het in lijn brengen van de organisatie met de strategie, zoals afstemming van beleid, richtlijnen, administratieve organisatie, automatisering, personeel en bedrijfsmiddelen op de doelstellingen van de organisatie. Het begint vaak met een perspectiefonderzoek.

 

 Voorbeelden van dienstverlening:


-               Quick Scan effectiviteit bedrijfsvoering en organisatie

-               Training en coachen management

-               Concretiseren strategie in bedrijfsplannen

-               Opzetten besturingsmodel vanuit de strategische doelstellingen

-               In lijn brengen van inrichting (administratieve) organisatie en

                informatievoorziening met besturing en beleid (compliance)

-               Perspectiefonderzoek

-               Begeleiding van fusie, overname en/of verkoop vanuit strategisch

                perspectief; desgewenst als bemiddelaar/onderhandelaar

-               Onafhankelijk klankbord voor het management/de ondernemer

-               Toereikendheid automatisering voor de bedrijfsvoering

-               Begeleiden startende ondernemers


Typische vraagstukken waarvoor wij ingeschakeld kunnen worden:


‘Zijn wij voldoende onderscheidend in marketing & verkoop en voeren wij de juiste productmix?'


‘Wat zijn de koopargumenten van mijn klanten?’


‘Hoe zorg ik voor maximaal rendement door optimale afstemming van de organisatie op de ontwikkelingen in de markt?’


‘Welk besturingsmodel ondersteunt mijn strategie het beste?’


‘Ik heb het gevoel dat mijn branche ingrijpende veranderingen gaat doormaken, welke zijn dit en met welke strategie kan ik daar succesvol op inspelen?’


‘Ik wil geen uitgebreide onderzoeken, maar wil snel weten hoe mijn organisatie ervoor staat.’


‘Kan ons familiebedrijf ook in de toekomst zelfstandig blijven?’


‘Samenwerking, fusie of overname lijkt verstandig, maar hoe pak je dat aan?’


‘Zijn er activiteiten die beter kunnen worden uitbesteed en zo ja, hoe doe je dat?’


‘Hoe kan ik e-business zinvol inzetten voor mijn bedrijfsvoering?’


‘Is onze website wel effectief?’


‘Voordat we ons geld in dit project steken willen we weten of dit plan wel haalbaar is.’


‘De laatste tijd is het steeds moeilijker om financieel goed te draaien. Is er voldoende perspectief voor (onderdelen) van mijn bedrijf?’


‘Wat is de financiële invloed van enkele voor ons mogelijke strategische beslissingen?’


‘Hoe kom ik tot een goede financiële besturing van mijn organisatie?’


‘Hoe voorkom ik dat mijn projecten uitlopen, duurder zijn dan begroot en niet opleveren wat ik verwacht?’

sloesen@objectives.nl